Może się zdarzyć, że pracodawca wyśle swojego pracownika w podróż służbową. Rodzą się wówczas  pytania takie jak: ile wynosi stawka dzienna diety? Kto i kiedy ma zapłacić za transport oraz ewentualny nocleg? Jak się rozliczyć z podróży służbowej? Czy na każdy wydatek należy brać fakturę czy wystarczy rachunek? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat jak powinna wyglądać delegacja pracownika.

Delegacja pracownika

Delegacja pracownika rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia wyjazdu, bez względu z jakich środków transportu korzysta, a kończy w dniu przyjazdu do siedziby firmy, bądź bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Warto pamiętać, że to pracodawca również ustala jakim środkiem transportu oraz klasą będzie podróżował delegowany pracownik.

Dieta podczas delegacji

Delegację pracownika regulują przepisy Kodeksu pracy, mówią one, że stawka dzienna diety nie powinna być niższa niż 30 złotych polskich i jest liczona od momentu rozpoczęcia podróży służbowej. Należy jednak pamiętać, że dieta nie należy się osobom które od momentu rozpoczęcia podróży do powrotu były w niej krócej niż 8 godzin. Często zdarza się również sytuacja, kiedy pracodawca zapewnia pracownikowi wyżywienie w hotelu w którym nocuje, w takiej sytuacji dieta pracownikowi zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia. Dieta nie przysługuje pracownikowi w sytuacji kiedy przełożony zapewnił mu wcześniej całodzienne posiłki w hotelu, bądź w dni wolne jeżeli pracownik jest ponad 10 dni i powraca do miejscowości stałego pobytu.

Rozliczenie z delegacji

Pracownik wracający z delegacji w ciągu 14 dni od przyjazdu ma obowiązek się rozliczyć z poniesionych kosztów takich jak: bilety za środek transportu którym podróżował. Pracodawca najlepiej w tym samym dniu powinien rozliczyć pracownikowi podróż służbową. Pracodawca również może przekazać wcześniej pracownikowi zaliczkę, na wydatki związane z podróżą służbową, jednakże po powrocie należy uregulować wszelkie wydatki. Pracodawca również może wyrazić zgodę na podróż pracownika jego własnym samochodem osobowym, wtedy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.