19 listopada przez prezydenta została podpisana ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. PPK ma pełnić funkcję dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, jego celem jest łatwiejsze i systematyczne oszczędzanie środków na przyszłą emeryturę. Program jest dobrowolny i dotyczy wszystkich zatrudnionych Polaków przed 60. rokiem życia. Czym są pracownicze plany kapitałowe? Na jakich zasadach mają działać? I kiedy wchodzą w życie? Dowiedz się więcej!

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe są programem gromadzącym oszczędności na przyszłą emeryturę, który ma objąć automatycznie wszystkich pracujących obywateli, bez względu na rodzaj podpisanej umowy z pracodawcą. Pieniądze gromadzone przez pracowniczy plan kapitałowy zostaną wypłacone beneficjentowi po ukończeniu 60. roku życia. Pierwsza jednorazowa wypłata będzie wynosiła 25% wartości oszczędności, a pozostałe 75% będzie wypłacane w miesięcznych ratach. Ministerstwo w ustawie uregulowało również kwestię dotyczącą dziedziczenia oraz podziału pieniędzy w przypadku rozwodu.

Na czym polega PPK?

Pracowniczy plan kapitałowy polega na dobrowolnym gromadzeniu dodatkowych funduszy emerytalnych do 60. roku życia, bez względu na płeć. Każda zatrudniona osoba zostanie automatycznie zapisana do programu, ale w każdej chwili będzie mogła się z niego wycofać na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia woli oraz w każdej chwili ma możliwość ponownego przyłączenia się do programu. Wpłaty do PPK będą dokonywane przez pracodawcę co miesiąc w wysokości 2% wynagrodzenia, jednak pracownik może zdecydować o odkładaniu nawet do 4% wynagrodzenia. Skarb Państwa dodatkowo dla każdego z przystępujących do programu przekażę jednorazowo 250 zł na start, i rocznie 240 złotych. Zanim jednak otrzymamy zgromadzone pieniądze z funduszu będą one inwestowane przez TFI, PTE oraz zakłady ubezpieczeń.

Od kiedy mają wejść pracownicze plany kapitałowe?

Przepisy wchodzą w życie już od 1 stycznia 2019 roku, a od 1 lipca pierwsze firmy, będą mogły zacząć tworzyć Pracownicze plany kapitałowe, tak aby pracodawcy mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia przepisów. Kolejność tworzenia PPK uzależniona jest od ilości zatrudnianych osób, bądź typu pracodawcy. W lipcu 2019 roku pracownicze plany kapitałowe mają wprowadzić firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, roku później w 2020 roku przystąpią do zmian firmy mające od 50 do 249 oraz od 20 do 49 pracowników, a w 2021 wszyscy pozostali oraz jednostki sektorów finansowych.