Wielu przedsiębiorców prowadzących transakcje z zagranicznymi firmami zastanawia się czy biała lista podatników zablokuje możliwość ujęcia kosztu gdy za zakup zagraniczny, polski przedsiębiorca zapłaci na rachunek, który nie jest na białej liście Ministerstwa Finansów? Biała lista podatników a podmioty zagraniczne - sprawdźmy jak to działa?

Zakup towaru z UE a biała lista

W indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 7 listopada 2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził iż nie zawsze przepisy dotyczące białej listy będą blokować możliwość zaliczenia do kosztu zakupu towaru od zagranicznego kontrahenta przy zapłacie na rachunek niewpisany na listę Ministerstwa Finansów. Zatem co o tym będzie decydować?

Rachunek w euro a biała lista

Zagraniczne rachunki bankowe nie są wpisywane na listę ministerialną ponieważ nie spełniają ustawowych warunków. Zatem wpłata na takie konto bankowe nawet przy transakcji powyżej 15 tys zł nie może u przedsiębiorcy wykluczyć możliwość ujęcia kosztu jeżeli przesłanki podatkowe są spełnione. W przesłankach tych warto zwrócić uwagę na to czy podmiot od którego kupujemy jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce?

Biała lista podatników a podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce do VAT

Jeżeli zagraniczna firma, od której kupujemy, jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT, a można to sprawdzić dzięki portalowi Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ należy zachować szczególną ostrożność. Dlaczego? Powodem są przepisy. Jeżeli bowiem kupujemy od zagranicznego kontrahenta ale zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce zaleca się ostrożność przy wykonywaniu płatności. Jeżeli bowiem podmiot ma rachunek polski to musi się on znaleźć na białej liście podatników by kupujący mógł bez problemu ująć taki zakup w kosztach (oczywiście chodzi tu o zakupy powyżej 15 tys. zł). Jeżeli natomiast zagraniczny podmiot nie ma rachunku w polskim banku lub SKOKu w celu uniknięcia sankcji należy zgłosić transakcję do urzędu.

Zgłoś transakcję by uniknąć sankcji!

Aby uniknąć sankcji VAT/CIT/PIT jako kupujący powinniśmy zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego na druku ZAW-NR wskazując rachunek, na który płatność została dokonana. Mamy na to 3 dni więc trzeba się spieszyć.