Kodeks pracy określa jaką umowę możemy zawrzeć pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Umowa o pracę powinna określać: miejsce pracy, zajmowane stanowisko pracy, datę rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i rodzaj umowy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Umowa na okres próby

Umowa o pracę na okres próby jest bardzo istotna zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika, w tym czasie pracodawca sprawdza kwalifikacje i kompetencje pracownika. Należy pamiętać, że ta umowa jest dla dwóch stron, przed jej zakończeniem strony podejmują decyzje czy chcą przedłużyć współpracę. Umowa na okres próby może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące, po tym czasie pracodawca może zaproponować pracownikowi przedłużenie umowy na czas określony bądź nieokreślony, albo zakończenie współpracy, to już zależy od niego. Podczas trwania tej umowy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego. Bardzo ważne jest to, że pracodawca może zawrzeć tylko jedna umowę na czas próbny z pracownikiem, chyba że ten zmieni stanowisko pracy na inne, wówczas cały proces może przejść jeszcze raz. Jeżeli któraś ze stron zdecyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy to okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi:
  • po przepracowaniu mniej niż dwóch tygodni - 3 dni robocze,
  • od dwóch tygodni do 3 miesięcy - 1 tydzień,
  • 3 miesiące -  2 tygodnie,

Umowa na czas określony

Po zakończonej umowie na okres próbny pracodawca zazwyczaj decyduję się na podpisanie z pracownikiem umowy na czas określony, umowa taka może trwać maksymalnie do 33 miesięcy czyli niecałe 3 lata, a liczba takich umów nie może przekroczyć 3. W praktyce, kolejna umowa podpisana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem musi być umową na czas nieokreślony. Trzeba pamiętać, że umowa na okres próby, nie jest zaliczana do powyżej wymienionego limitu, mimo że jest to umowa o pracę. Art. 36 § 1 Kodeksu pracy, wyznaczył okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony:
  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest bezterminowa i uważana jest za najbardziej stabilną formę zatrudnienia, ze wszystkich umów o pracę. Dla pracodawcy taka umowa stanowi kłopot w przypadku zwalniania pracownika, ponieważ zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu Pracy, musi on wskazać rzetelny i rzeczywisty powód do rozwiązania umowy o pracę. Jednocześnie brak wskazania takiego powodu uniemożliwia pożegnanie się z pracownikiem. Okres wypowiedzenia takiej umowy, wynosi dokładnie tyle samo co umowy o pracę na czas określony.