Obowiązek zatrudniania inspektorów danych osobowych od maja 2018 r. będzie dotyczyć jednostek administracji publicznych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe na dużą skalę. Nowe przepisy unijne wynikają z przyjętego w maju 2016 r. przez Unię Europejską rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Za co odpowiada inspektor danych osobowych?

Aktualnie za ochronę danych osobowych odpowiadają ich administratorzy, a działania te kontrolowane są przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) – korzystanie z takiego wsparcia nie jest obowiązkowe, więc wiele firm, samorządów lub przedsiębiorstw samodzielnie pełni funkcję ABI. Inspektor ochrony danych osobowych zastąpi ABI, ale zajmować się będzie nie tylko informowaniem o obowiązujących zasadach prawnych. Dodatkowo będzie odpowiedzialny za monitorowanie działań administratora.

Powołanie inspektora danych osobowych – kogo dotyczy obowiązek

ABI niezbędny będzie w jednostkach administracji publicznej. Obowiązek dotyczyć będzie także firm przetwarzających dane osobowe na dużą skalę – nakładany będzie w konkretnych przypadkach. Bez wątpienia inspektor danych osobowych pojawi się w szpitalach. Pomoże on w ustaleniu którzy pracownicy powinni mieć dostęp do danych osobowych pacjenta, a także w prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz prawidłowym przetwarzaniu informacji poza szpitalem.

Kim jest inspektor danych osobowych?

ABI to przede wszystkim osoba znająca przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Aby mogła rzetelnie pełnić swoją funkcję, musi też posiadać wiedzę z zakresu przetwarzania tego typu informacji w danym sektorze. Inspektor danych osobowych powinien utrzymywać ciągły kontakt z administratorem danych osobowych, dlatego musi podlegać najwyższemu kierownictwu. Osoba na tym stanowisku dodatkowo wspierana jest przez grono ekspertów. Podczas zatrudniania specjalisty warto zwrócić szczególną uwagę na jego kwalifikacje, gdyż ostatecznie do administrator danych ponosi odpowiedzialność za ich ochronę – za wyciek informacji naliczane będą kary finansowe.

Zobacz też:

rozliczenie zaliczki

praca przy komputerze

karta ewidencji czasu pracy