Wykorzystujesz prywatny samochód w firmie? Masz prawo do wliczania w koszty opłat za jego użytkowanie! Sprawdź jakie wydatki możesz uwzględnić oraz jak należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Prywatny samochód w firmie – jakie koszty można odliczać?

Jeśli wykorzystujesz w firmie prywatny samochód, możesz wliczyć w koszty działalności przede wszystkim opłaty za paliwo, a także naprawy i części zamienne. Korzystne dla przedsiębiorcy jest też odliczanie wydatków związanych ze składkami OC i AC, a także przeglądami. Chcąc korzystać z możliwości, musisz jednak pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a także o limicie wydatków na używanie prywatnego samochodu w firmie. Jak go wyliczyć? Wystarczy pomnożyć liczbę kilometrów przejechanych ze względu na prowadzenie firmy przez stałą stawkę za kilometr uzależnioną od pojemności silnika danego auta: 0,5214 zł dla pojemności silnika do 900 cm3 oraz 0,8358 zł dla pojemności silnika powyżej 900 cm3.

Ewidencja przebiegu pojazdu – jakie informacje powinna zawierać?

Prawidłowo sporządzona ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać tabelkę z datą wyjazdu, opisem trasy, celem wyjazdu, a także liczbą przejechanych kilometrów, stawką za nie i iloczynem tych liczb. Ponadto w ewidencji przebiegu pojazdu znaleźć powinny się dane takie jak nazwa i adres firmy, pojemność silnika samochodu oraz numer rejestracyjny. Niezbędne jest też uwzględnienie miesiąca, którego dana ewidencja dotyczy, daty jej zatwierdzenia oraz podpisu właściciela. Polecamy:
Skrócenie okresu wypowiedzenia Skierowanie na badania lekarskie pracownika Podatek od umowy zlecenia płaca netto