Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa to zasada zapobiegająca ujawnianiu do wiadomości publicznej informacji posiadających wartość gospodarczą. Aby przepis taki obowiązywał, przedsiębiorca musi najpierw odpowiednio zabezpieczyć zgromadzone dane.

Jakie informacje są tajemnicą przedsiębiorca?

Jakie warunki musi spełniać informacja, aby została uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa? Przede wszystkim powinna stanowić własność firmy, a także mieć dla niej wartość gospodarczą. Bywa, że brana pod uwagę jest też wartość ekonomiczna związana z większym zyskiem lub mniejszymi stratami firmy, a także podmiotu naruszającego tajemnicę przedsiębiorstwa. Co należy zrobić, aby informacja stała się poufna? Zabezpieczenia przede wszystkim powinny mieć charakter fizyczny – mogą być to sejfy lub hasła dostępowe. Często objęte są również klauzulami poufności oraz związane wewnętrznymi procedurami. Aby środki ochrony były skuteczne, należy je zróżnicować i dobierać adekwatnie do rodzaju zabezpieczanych danych.

Tajemnica przedsiębiorstwa – dlaczego warto jej przestrzegać?

Tajemnica przedsiębiorstwa jest dzisiaj niezwykle cennym towarem – na rynku informacji nietrudno o jej naruszenie, co może przynieść firmie spore straty. Dane mające dla działalności wartość gospodarczą wymagają ciągłej ochrony, więc właściciel firmy na bieżąco powinien troszczyć się o ich prawidłowe zabezpieczanie. Zobacz też:
kalkulator brutto na netto karta szkolenia wstępnego bhp