Zdarza się, że przedsiębiorcy zmuszeni są do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wpływ na to mają różne zdarzenia dotyczące życia prywatnego lub zawodowego. Zjawisko to najczęściej dotyczy jednoosobowych działalności – odpowiedzialność związana z prowadzeniem biznesu spoczywa w tym przypadku na jednej osobie i nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić podczas choroby lub wyjazdu za granicę.

Kiedy można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca chcący zawiesić działalność gospodarczą nie może przede wszystkim zatrudniać pracowników – warto jednak mieć na uwadze, że zasada ta dotyczy wyłącznie osób, z którymi zawarta została umowa o pracę. Warunkiem jest również złożenie odpowiedniego formularza do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działanie to powoduje automatyczne przekazanie informacji do ZUS, więc przedsiębiorca nie musi robić tego osobiście.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – jakie są warunki?

Zastanawiasz się jakie są koszty związane z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej? Pewnie ucieszy Cię więc wiadomość, że czynność ta jest całkowicie bezpłatna. Przedsiębiorca może skorzystać z tej możliwości wielokrotnie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Warto pamiętać o możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej – dzięki niej przedsiębiorca może uzyskać czas, który przeznaczy na odpoczynek lub opracowanie nowej strategii działania.

Zobacz też:

praca przy komputerze

rozliczenie zaliczki

kalkulator umowa o pracę