Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tego typu ewidencji poza przychodami należy wykazywać również koszty uzyskania przychodów. Co kryje się pod tym pojęciem oraz które wydatki firmowe mogą stanowić koszt podatkowy? Sprawdźmy!

Koszty uzyskania przychodów - definicja

Definicja kosztów uzyskania przychodów została określona w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ponad to aby dany wydatek mógł zostać ujęty w KPiR powinien zostać odpowiednio udokumentowany np. fakturą.

Które wydatki mogą stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Natomiast materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Tego typu składniki jak najbardziej mogą stanowić koszt podatkowy. Należy wykazać je w kolumnie 10 KPiR. Zobacz też:
Rozwiązanie umowy na czas określony Rozliczenie VAT przy odwrotnym obciążeniu w praktyce

Koszty uboczne zakupu

Koszty związane z transportem, ubezpieczeniem w drodze zakupionych towarów lub materiałów mogą być kosztem firmowym, o ile zostaną odpowiednio udokumentowane. Ewidencjonuje się je w kol. 11 KPiR.

Wynagrodzenia

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników (na etacie) może ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatki na wynagrodzenia. Odpowiednią do wykazania kosztu jest kol. 12 księgi - wynagrodzenia w gotówce i naturze.

Inne wydatki

Wszystkie inne wydatki związane z działalnością gospodarczą, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT mogą zostać uznane za koszt podatkowy np.
  • usługi szkoleniowe,
  • zakup materiałów biurowych (papier, tusz do drukarki itd.),
  • zakup paliwa do pojazdu,
  • zakup narzędzi itd.
Tego typu wydatki podlegają ewidencji w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki. Polecamy: Katalog Pakiet.Info
zwrot za kasę fiskalną pro forma