Aby uzyskać status przedsiębiorcy, wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1. Dokonać można tego osobiście w urzędzie gminy, a także przesyłając dokument za pośrednictwem Internetu. Jakie są zasady rejestracji firmy w CEIDG?

O czym warto pamiętać, rejestrując firmę w CEIDG?

Przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że rozpoczyna działalność już w momencie złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku rejestracji firmy przez Internet następuje to z chwilą wprowadzenia danych z formularza do systemu CEIDG. Przesłany wniosek trafia do systemu CEIDG, gdzie następuje niezwłoczna i automatyczna rejestracja przedsiębiorcy. Kolejnym etapem jest rejestracja działalności gospodarczej przez urzędników. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku w formie papierowej, może wypełnić formularz online, po czym wydrukować go i podpisać w urzędzie gminy. Urzędnicy weryfikują treść wniosku pod względem formalnym, a następnie przekształcają na formę elektroniczną i przesyłają do CEIDG.

Co podlega wpisowi do CEIDG?

Wpisowi do CEIDG podlega przede wszystkim nazwa firmy, a także numery PESEL, NIP i REGON przedsiębiorcy oraz informacja o jego polskim obywatelstwie. W pierwszej kolejności uwzględnić należy także oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości wskazanych we wniosku, oznaczenie adresu firmy i datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Ważne jest też tutaj określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Zobacz też:
ubezpieczenie społeczne długi info rca zus