Prawo umożliwia małżonkom prowadzenia oddzielnych firm. Czy jest jednak możliwa sprzedaż między nimi? Czy taka transakcja może być przeprowadzona na zasadach ogólnych? Przeczytaj, co dokładnie mówią na ten temat przepisy i organy podatkowe!

Małżonkowie prowadzą oddzielne działalności gospodarcze

Zarówno żona, jak i mąż mają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jako odrębne podmioty. W tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia, czy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Małżonkowie są również odrębnymi podmiotami, jedna mają możliwość na wspólne rozliczenie.

Transakcje między małżonkami

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że żoną bądź mąż będą chcieli dokonać zakupu u małżonka, to będzie to możliwe? Jak najbardziej tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego, aby doszło do takiej sprzedaży między firmą żony a męża.

Rozliczenie podatkowe sprzedaży między małżonkami

Transakcja między małżonkami będzie rozliczana na zasadach ogólnych, dlatego sprzedający (mąż lub żona) wystawia fakturę i opodatkowuje świadczenie, a kupujący (małżonek) opłaca transakcję i ujmuje wydatek w kosztach działalności.

Dowiedz się więcej na temat sprzedaży pomiędzy firmami małżonków.