Przedsiębiorca zdecydował się na zakup samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego. Miesięczna rata wyniesie: 2000 zł netto, podatek VAT: 460 oraz kwota brutto 2460 zł W związku z faktem że właścicielem samochodu jest firma leasingowa, przedsiębiorca nie może ująć do swoich kosztów odpisów amortyzacyjnych ponieważ koszt ten ponoszony jest przez firmę leasingową. Kosztem uzyskania przychodu u przedsiębiorcy będzie w całości  opłata wstępna, comiesięczna rata oraz wydatki poniesione na eksploatację pojazdu. W związku z faktem że jest to samochód osobowy, użytkowany w systemie mieszanym przedsiębiorca ma prawo do odliczenia tylko 50% od podatku VAT.

W sytuacji gdy samochód wykorzystywany byłby wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może mieć prawo pełnego odliczenia VAT. Jednak w tym przypadku zobowiązany jest on zgłosić użytkowany pojazd do US na formularzu VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT a także wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu do celów firmowych.

W systemie wfirma najpierw należy dodać samochód do ewidencji pojazdów wg schematu: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> POJAZDY>> DODAJ POJAZD następnie należy wypełnić wszystkie pola oraz wybrać schemat odliczenia VAT 50%.

Rata leasingowa w systemie będzie księgowana wg schematu: WYDATKI>> DODAJ WYDATEK>> FAKTURA VAT>> KOSZTY DZIAŁALNOŚCI>> LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO.

Do KPIR jako koszt uzyskania przychodu  zostanie zaksięgowana  kwota 230 zł + 2000 zł = 2230 zł

Do rejestru VAT zostanie ujęta kwota netto: 1000 zł podatek VAT: 230 zł