Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, należy się do niej odpowiednio przygotować. Warto się dobrze zapoznać z firmą, do której otrzymano zaproszenie na rozmowę - czym się zajmują, jakie mają produkty bądź usługi, jaka jest historia firmy. Pracodawca ze swojej strony również musi przygotować zestaw pytań które będą mu potrzebne do właściwej oceny potencjalnego pracownika. Istnieje jednak szereg pytań, których rekruter nie ma prawa zadać. Czego one dotyczą? Sprawdź!

Jakie pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej może zadać pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może zapytać Cię o podstawowe dane personalne takie jak imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji. Może również paść pytanie dotyczące wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, zdobytych doświadczeń czy posiadanych umiejętności. Tego typu pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej są dopuszczalne, a nawet wskazane. Bowiem przyszły pracodawca musi wiedzieć kim jest potencjalny przyszły pracownik.

Niestosowne pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Rekruter w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zadawać pytań dotyczących sfer orientacji seksualnej, wyznania wiary, czy członkostwa w związkach. Są to prywatne interesy kandydata i rekrutera nie powinny one interesować. To tylko kilka przykładów, ale jak zachować się w sytuacji,  gdy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej padnie “pytanie zakazane” ? Wówczas warto zachować spokój i grzecznie odmówić udzielenia odpowiedzi zaznaczając, że pytanie jest nieodpowiednie i nie dotyczy pracy oraz stanowiska o jakie się ubiegamy.

Wyjątki

Jeżeli jednym z wymogów w stosunku do kandydatów ubiegających się o pracę jest niekaralność, to w wyjątkowych sytuacjach, pracodawca może o to zapytać. Może również zażądać przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwy organ o niekaraloności. Wymóg ten najczęściej dotyczy pracy w organach państwowych, służbach mundurowych oraz sektorach finansowych.