Nasze życiorysy powinny prezentować się jak najlepiej, aby wyróżniało się spośród innych, dlatego wpisujemy tam nasze dane personalne, doświadczenie zawodowe, wykształcenie i zainteresowania. Czy dopisanie umiejętności w Cv może pomóc nam w zdobyciu pracy? Co rekruter bierze pod uwagę przeglądając Cv? Jakie informacje może otrzymać przyszły pracodawca czytając o naszych kompetencjach? Czemu to jest takie ważne? Przeczytaj!

Umiejętności w CV

Umiejętności są jedną z najważniejszych pozycji w życiorysie, pokazują one wyróżniające się korzyści jakie otrzyma pracodawca od przyszłego pracownika i pomoże mu to w dokonaniu właściwego wyboru. Umiejętności możemy podzielić na kilka grup. Mogą być miękkie (praca zespołowa, pozytywne nastawienie, kreatywność), uniwersalne (obsługa komputera, praca w zespole), i specjalistyczne - związane z wykonywanym zawodem (umiejętność wykonywania rysunków technicznych, czy naliczanie wypłat pracownikom).

Umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie to takie, które są związane z naszą psychiką, pomagają one nam się uporać z problemami i łatwiej rozwiązywać konflikty w zespole. Do takich umiejętności zaliczają się, np. kreatywność, zarządzanie czasem, asertywność, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów. Bardzo ważne jest aby stale rozwijać te umiejętności , bardzo przydadzą nam się zwłaszcza na wyższych kierowniczych stanowiskach. 

Umiejętności uniwersalne

Następne są umiejętności uniwersalne, przydają się one w bardzo różnych okolicznościach. Mogą wydawać nam się oczywiste, ale nie warto ich pomijać, ponieważ dla przyszłego pracodawcy mogą mieć kluczowe znaczenie. Należą do nich m.in.: obsługa komputera, praca w zespole, odporność na stres, kierowanie i motywowanie zespołu)

Umiejętności specjalistyczne

Umiejętności specjalistyczne łączą się bezpośrednio z naszymi kwalifikacjami zawodowymi, są nam one potrzebne jeżeli staramy się o konkretne stanowisko, są to np. obsługa wózka widłowego, obsługa dźwigu czy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podsumowując, wpisanie umiejętności w Cv może przyciągnąć uwagę rekrutera, co pomoże nam w znalezieniu wymarzonej pracy. Za pomocą umiejętności pokazujemy jakie wartości wprowadzimy do firmy i jakie korzyści uzyska pracodawca, zatrudniając właśnie nas. Nie zapominajmy również, że w każdej pracy nabywamy nowe umiejętności, które potem możemy zaktualizować w naszym życiorysie.