Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to baza danych osób które sprawują kontrolę nad firmą. Wpisu do CRBR dokonuje samodzielnie każda spółka, stąd nie należy się spóźnić. Zatem do kiedy mamy czas na wpis i jakie są konsekwencje jeśli tego nie wykonamy?

W jakim terminie dokonać zgłoszenia w CRBR?

Spółki, które istnieją na rynku od dawna czyli zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. zgłoszenia muszą dokonać najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 roku podając dane aktualne na dzień dokonywania wpisu.

Dla nowo założonych spółek, czyli wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. Gdy spółka dokonuje zmiany danych również obowiązuje ją 7 dniowy termin na dokonanie wpisu.

Czy Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy również jednoosobowych działalności gospodarczych?

Nie, jednoosobowe działalności gospodarcze nie są objęte obowiązkiem wpisu do CRBR. Zatem przedsiębiorcy prowadzący działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem w formie pozarolniczej działalności nie muszą pilnować terminu 13 kwietnia 2020 roku.

Czy Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek cywilnych?

Nie, spółki cywilne osób fizycznych również nie zostały objęte obowiązkiem dokonania wpisu. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych będzie zatem obejmował głównie spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i jawne.

Jakie są konsekwencje braku wpisu w CRBR?

Czy spółki mające obowiązek wpisu muszą obawiać się konsekwencji jakie przyjdą gdy niedopełnią ustawowego obowiązku? Niestety tak bo za niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru grozi kara pieniężna do 1 mln. zł. Warto zatem sprawdzić jak dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.