Marki o dużej rozpoznawalności i renomie mogą być narażone na nieuczciwe działania konkurencji. Monitorowanie znaków towarowych to działanie mające na celu zapobieganie podszywaniu się pod znane firmy i podkradaniu im klientów. Co daje rejestracja znaku towarowego i jakie możliwości ochrony mają zgłaszający? Jak można monitorować znaki towarowe? Odpowiadamy w artykule.

Rejestracja znaku towarowego a jego monitoring

Zarejestrowanie firmy w CEIDG lub KRS nie chroni nazwy firmy. Ktoś inny może zarejestrować działalność pod taką samą nazwą – nie jest to zabronione prawnie. Skuteczne zabezpieczenie daje jedynie rejestracja znaku towarowego w Rejestrze znaków towarowych (urzędzie patentowym). W wyniku takiego działania mamy prawo do używania znaku „®” przy nazwie i logo, a także gwarancję prawną, że żaden inny podobny podmiot nie będzie mógł ich używać. Procedura takiej rejestracji trwa około pół roku.

Kwestia sprawdzenia, czy dany znak został już wcześniej zastrzeżony, leży po stronie zgłaszającego. W przypadku, gdy tego nie zrobi, jego podanie może zostać odrzucone. W przypadku, gdy zgłaszający zauważy znak towarowy podobny do tego, który sam zgłosił, może zgłosić sprzeciw, o którego racji rozstrzygnie Urząd Patentowy. Ma on na to 3 miesiące od czasu rejestracji. Mowa w tym przypadku najczęściej o sytuacjach, w których inna firma zgłasza znak mający na celu podszycie się pod daną markę i wprowadzenie w błąd jej klientów. Przedsiębiorca zgłaszający taki sprzeciw może powołać się na naruszenie jego praw autorskich lub autorskich praw majątkowych.

Monitorowanie znaków towarowych – dlaczego warto trzymać rękę na pulsie?

Opisana wyżej możliwość wskazuje na to, że warto obserwować zgłoszenia wpływające do Urzędu Patentowego. W przypadku, gdy nie zauważymy takiego działania w ciągu 3 miesięcy od jego rejestracji, szansa na pokrzyżowanie planów nieuczciwej konkurencji przepada. Co jakiś czas każdy przedsiębiorca, któremu zależy na renomie jego marki, powinien przeprowadzać swego rodzaju wywiad gospodarczy. W tym celu można wykorzystać wydawany przez UP informator – ukazuje się on raz na dwa tygodnie i zawiera ostatnio zarejestrowane znaki towarowe oraz wynalazki i wzory użytkowe.

W skali europejskiej kwestiami ochrony na tym polu zajmuje się EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Tu możemy wykorzystać wyszukiwarkę internetową udostępnioną przez ten organ. Znajduje ona zarejestrowane znaki towarowe o dokładnej lub podobnej nazwie do frazy, jaką wpiszemy, wraz z datą rejestracji i danymi dotyczącymi właściciela. W przypadku dokonania zgłoszenia niewłaściwej praktyki przez osobę mającą prawa ochronne do europejskiego znaku towarowego, taki spór rozstrzyga EUIPO.

Czy należy zgłaszać każdy podobny znak towarowy?

Przed dokonaniem zgłoszenia sprzeciwu warto jednak dokładnie przeanalizować stopień podobieństwa znaków, a także branże, w których one funkcjonują. Monitorowanie znaków towarowych ma na celu ochronę, w przypadku, gdy intencje danego podmiotu są nieuczciwe. Podejmowanie takiego sporu nie powinno jednak być motywowane chęcią pozbycia się z rynku konkurencji, która nie dopuszcza się nieetycznych praktyk.

W dokonaniu oceny, czy sprzeciw jest w danym wypadku słuszny, doradzi nam prawnik lub rzecznik patentowy. Proces rozstrzygania przez Urząd Patentowy lub EUIPO może wiązać się z kosztami i czasem, który będziemy musieli na to poświęcić, zatem rozpoczynając taki spór, warto zyskać wcześniej pewność, że nasze racje są zasadne.