Mimo uproszczenia procedur wciąż jeszcze nie wszyscy polscy przedsiębiorcy decydują się na rejestrację znaku towarowego. Tymczasem jest to ważna kwestia, której zaniedbanie może sporo kosztować. Co może się stać, jeśli tego nie zrobimy? Jakie są sposoby ochrony znaku towarowego? Co trzeba zrobić, aby go zarejestrować?

Powody, dla których warto zarejestrować znak towarowy

Dużym błędem powtarzającym się szczególnie wśród początkujących przedsiębiorców jest bagatelizowanie kwestii rejestracji znaku towarowego. Nie wszyscy wiedzą, jak się do tego zabrać. Jednych odstrasza cena, a innych – formalności, które musieliby spełnić. Jeszcze innym wydaje się, że zarejestrowanie działalności w CEIDG lub KRS załatwia całą sprawę. Tymczasem okazuje się, że to nie wystarczy.

Rejestracja znaku towarowego w Polsce odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, w przypadku, gdy na rynku pojawi się identyczna marka, będzie musiał liczyć się z potrzebą udowadniania swoich praw. Jeśli jednak zawczasu odpowiednio zabezpieczy swój znak towarowy, uniknie takich problemów. Umożliwi mu to również szybką reakcję w przypadku, gdy ktoś będzie chciał się podszyć pod jego firmę i wykorzystać zbudowaną przez niego renomę.

Rejestracja znaku towarowego

Nie ma przeszkód prawnych do tego, by zarejestrować firmę o takiej samej nazwie, jak już istniejąca. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca ją zastrzegł. Sposoby ochrony znaku towarowego dzielą się ze względu na obszar obowiązywania. Na terenie Polski możemy to zrobić w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Taka procedura trwa najczęściej około pół roku. Prawo ochronne obowiązuje od dnia dokonania zgłoszenia. Natomiast w przypadku chęci rejestracji wewnątrzwspólnotowej, organem, do którego należy się zgłosić jest EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii. Tu procedura jest nieco krótsza – wynosi zazwyczaj około pięciu miesięcy.

Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie, powinien wcześniej sprawdzić, czy dany znak został już wcześniej zastrzeżony. W innym przypadku jego wniosek może zostać odrzucony. Inny przedsiębiorca może również zgłosić sprzeciw, jeśli jego zdaniem jest on zbyt podobny do jego własnego. Po rejestracji firma zyskuje prawo do używania znaku „®” przy nazwie i logo oraz gwarancję, że nikt inny w danej branży nie będzie mógł ich używać.

Inne sposoby ochrony znaku towarowego

Samo zastrzeżenie znaku i nazwy ciągle nie daje nam jednak jeszcze 100% pewności, że uchronimy się przed działaniem nieetycznej konkurencji. Urząd Patentowy zazwyczaj nie weryfikuje, tego, czy zgłaszane znaki są podobne do już istniejących, czy też nie. Dlatego to po stronie przedsiębiorcy leży monitorowanie znaków towarowych. W tym celu ma on do dyspozycji informator wydawany przez UP. Ukazuje się on raz na dwa tygodnie. Jeśli przedsiębiorca znajdzie wśród ostatnio zarejestrowanych znaków towarowych taki, który jest identyczny lub łudząco przypomina jego własny, może on zgłosić sprzeciw. Należy jednak zaznaczyć, że takie prawo przysługuje jedynie do 3 miesięcy od momentu jego rejestracji.