Odliczenie VAT od paliwa do 30 czerwca 2015 r.

Do końca czerwca 2015 roku w przypadku samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych (firmowych i prywatnych) podatnicy VAT nie mogli odliczenie VAT od  paliwa. Od pozostałych wydatków mogli odliczyć 50% VAT (myjnia, naprawy, części itd.).

Aby móc odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu  osobowego należy:

  • zgłosić pojazd w urzędzie skarbowym na druku VAT-26;
  • prowadzić kilometrówkę dla celów podatku VAT;
  • wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Odliczenie VAT od paliwa od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 roku zmieniły się przepisy dotyczące odliczenia VAT od samochodów osobowych używanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Począwszy od tego dnia podatnicy mogą odliczyć 50% VAT od zakupionego paliwa do ich napędu.

Zobacz też:
BHP przepisy Prawo przedsiębiorcy – jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych? netto brutto kalkulator
Ważne!Wydatek na zakup paliwa poniesiony w czerwcu ale zafakturowany w lipcu nie daje prawa do 50% odliczenia VAT. Data wystawienia w tym przypadku nie ma znaczenia. Istota jest data sprzedaży.

Od pozostałych wydatków dla samochodów osobowych używanych w celach mieszanych również można odliczyć 50% VAT.

Vkatalog.pl Katalog Ryszarda