Podróż służbowa Podróż służbowa

Przedsiębiorca ma prawo aby przeprowadzić wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne. Wiążą się z tym jednak pewne konsekwencje, o których trzeba wiedzieć jeszcze przed podjęciem decyzji o wycofaniu.

Wycofanie samochodu z działalności a PIT

W przypadku podatku dochodowego nie ma co do zasady negatywnych konsekwencji związanych z wycofaniem pojazdu na cele prywatne. Oczywiście musi zostać zachowana rozwaga w tym zakresie, gdyż fiskus mógłby zakwestionować przekazanie na cele osobiste pojazdu, który ujęty został w kosztach firmowych np miesiąc wcześniej. W takim wypadku należałoby się zastanowić czy miał on prawo stanowić wydatek firmowy.

Jeżeli jednak wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne jest dokonywane po dłuższym czasie jego użytkowania, to konieczne jest sporządzenie oświadczenia o jego przekazaniu na cele osobiste. Dokument ten podpina się pod dowód LT, likwidacji środka trwałego.

Co ważne, jeśli pojazd nie został jeszcze w pełni zamortyzowany, to pozostała nieumorzona część nie może stanowić kosztu firmowego. Samochody osobowe o wartości powyżej 3500 PLN podlegają bowiem amortyzacji w czasie, stąd jeśli auto nie będzie w dalszym ciągu używane w firmie, to odpisy nie mogą zostać ujęte jako koszt.

Zobacz też:

Lista obecności

Jak rozliczyć umowę franczyzową?

Systemy czasu pracy

Wynagrodzenie kalkulator

Wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne a kwestia VAT

W przypadku podatku VAT sytuacja nie jest już taka prosta. Wycofanie samochodu z działalności na cele prywatne nie będzie powodować żadnych konsekwencji w podatku od towarów i usług w przypadku:

  • przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT,
  • gdy nie istniało prawo do odliczenia całości bądź części podatku VAT zarówno od nabycia pojazdu jak i później od istotnych części składowych.

Jeśli przedsiębiorca mógł odliczyć VAT to teraz jest zobowiązany go naliczyć i wykazać w rejestrze VAT sprzedaży. Wyliczenia podatku dokonuje się na dowodzie wewnętrznym opodatkowania (może to być faktura wewnętrzna). Co ważne, wyceny dokonuje się wg aktualnej wartości rynkowej pojazdu. W przypadku gdy podatek VAT odliczono jedynie od istotnych części składowych, to podatek wylicza się jedynie od tych części i również wg ich aktualnej wartości rynkowej.

Sprzedaż pojazdu po wycofaniu z działalności

Sprzedaż samochodu po jego przekazaniu na cele prywatne jest jak najbardziej możliwa, ale będzie zwolniona z podatku dochodowego tylko gdy nastąpi po upływie 6 lat od wycofania pojazdu z firmy. W przeciwnym razie konieczne jest wykazanie przychodu w działalności. W przypadku gdy przy wycofaniu auta niezamortyzowana część nie została ujęta w kosztach, to w takim wypadku podlega ona ujęciu w KPIR. Polecamy: SEO OKatalog Katalog SEO HTML SERWIS - button graficzny Katalog WWW - bigseo.pl