Wpłata zaliczki rodzi po stronie sprzedawcy określone obowiązki. Jednym z nich jest wystawienie faktury zaliczkowej. Sprawdź jak wygląda odliczenie VAT z faktury zaliczkowej po stronie nabywcy.

Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej - zasady ogólne

W przypadku gdy przed wykonaniem usługi/ dostawą towaru sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy w VAT powstaje w dacie otrzymania tej wpłaty. Wtedy też przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania podatku w VAT w rejestrze sprzedaży. Warto pamiętać, że w przypadku otrzymania zaliczki, przedsiębiorca wylicza podatek metodą “w stu”, a więc podatek mieści się w kwocie zaliczki. Otrzymaną kwotę traktuje się jako brutto. Nabywca zgodnie z zasadą ogólną, ma prawo do odliczenia podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym po stronie sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury zaliczkowej (art. 86 ust. 10c ustawy o VAT). Przykład. Firma M dokonała w dniu 28 maja zapłaty zaliczki w kwocie 1000 zł. W dniu 29 maja sprzedawca wystawił fakturę zaliczkową, która wpłynęła do firmy M 1 czerwca. W takim wypadku firma M uzyskuje prawo do odliczenia VAT w momencie otrzymania faktury. Już w maju został wprawdzie spełniony warunek powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy (dzień wpływu zaliczki), jednak konieczne jest dopełnienie również drugiego warunku - otrzymania faktury. Zobacz też:
Podróż służbowa Prawo przedsiębiorcy – jak się bronić przed naruszeniem dóbr osobistych? Okres próbny

Uwaga na moment wystawienia faktury zaliczkowej

Warto pamiętać, że samo otrzymanie faktury zaliczkowej nie daje jeszcze prawa do odliczenia podatku VAT. Ustawa zakłada bowiem możliwość wystawienia faktury zaliczkowej jeszcze przed wpływem zapłaty. Art. 106 i ust. 7 ustawy o VAT:
“Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.”
Przykład. Firma M otrzymała 29 czerwca fakturę zaliczkową, wystawioną w dniu  25 czerwca. Na jej podstawie jest zobowiązana do dokonania zapłaty zaliczki w kwocie 2000 zł. Przelew został dokonany 1 lipca i tego samego dnia wpłynął do sprzedawcy. W tym przypadku firma M ma prawo do odliczenia VAT w lipcu. Wcześniej został spełniony warunek otrzymania faktury, ale obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstał dopiero w dacie otrzymania zaliczki, czyli 1 lipca.

Do kiedy odliczyć VAT z faktury zaliczkowej

Przedsiębiorca, który nabędzie prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zaliczkowej, zwykle bezzwłocznie z niego korzysta. Zdarzają się jednak sytuacje, w których otrzymana faktura zawieruszy się w stosie dokumentów firmy i nie zostanie uwzględniona w rozliczeniu deklaracji VAT. Warto wtedy mieć na uwadze, że nie oznacza to od razu konieczności dokonywania korekty deklaracji. Przedsiębiorca ma bowiem prawo do odliczenia VAT również w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Polecamy: Ebno.pl