Co roku UODO czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadza kontrole zgodności z RODO. Do oficjalnej wiadomości Prezes urzędu podaje kogo w szczególności obejmie kontrola uodo publikując plan kontroli UODO. Sprawdźmy zatem kogo plan kontroli uodo objął w 2020 roku?

Na pierwszym planie kontroli uodo administracja skarbowa i konsulaty

Czyli kontrola uodo odbędzie się w organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Urząd sprawdzi jak instytucje radzą sobie z przetwarzaniem danych osobowych dostępnych poprzez KSI czyli Krajowy System Informatyczny.

Jako drugie wskazano banki

W przypadku banków kontrola uodo dotyczyć będzie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii bądź skanów dokumentów tożsamości klientów. Zatem sprawdzony zostanie proces skanowania dowodów osobistych i paszportów w placówkach bankowych.

Po trzecie kontrola uodo w podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy

Trzecim i ostatnim obszarem oficjalnie wskazanym przez Prezesa UODO są podmioty korzystające z systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Sprawdzone zatem zostaną inteligentne liczniki, przesył a przede wszystkim celowość danych pobieranych przez firmy do których wodomierze należą i tych które zajmują się ich przesyłem i przetwarzaniem.

Nie oznacza to jednak że UODO nie będzie kontrolowało żadnych innych instytucji czy firm. Należy bowiem pamiętać, że czynności kontrolne podejmowane są również na skutek zgłoszeń i donosów o nieprawidłowościach.