Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pomoc dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa czyli tzw. tarczę antykryzysową. Pojawiło się w niej wiele wątków od podatków, przez zus i inne dziedziny życia firm. Zobaczmy na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy.

Pomoc dla przedsiębiorców w podatkach

Zawieszenie poboru zaliczek na PIT-4 czyli zaliczek na podatek za pracowników to jeden z filarów pomocy dla przedsiębiorców. W ten sposób podatek za marzec i kwiecień będzie mógł być bezkarnie opłacony nieco później bo do 20 czerwca 2020 roku. 

Zawieszenie działania ulgi na złe długi w podatku PIT dla kupujących przedsiębiorców, którzy nie uiścili zapłaty w terminie 90 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie. Oznacza to że taki zakup mimo braku zapłaty podatkowo pozostanie kosztem czyli obniży ewentualny podatek do zapłaty lub powiększy stratę, którą później będzie można odliczyć.

Kolejnym filarem pomocy dla przedsiębiorców jest możliwość otrzymania szybkiego zwrotu VAT. Zamiast czekać standardowe 60 czy przyśpieszone 25 dni, zwrot będzie można otrzymać już po 15 dniach! Dotyczy to jednak wybranych branż.

Pomoc przyjdzie również w możliwości odliczenia straty z roku 2020 już w rozliczeniu za rok 2019. Tego nie można było nigdy zrobić a obecnie gdy przedsiębiorca poniósł stratę i uzyskał łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 r. to będzie mógł odliczyć stratę z roku bieżącego już przy zamykaniu roku 2019.

Pomoc dla przedsiębiorców w zakresie ZUS

Zwolnienie z ZUS-u na okres 3 miesięcy dla dwóch grup podmiotów:

  • samozatrudnieni o przychodzie miesięcznym nie wyższym niż 15 681,00 zł
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniając nie więcej niż 9 osób

Dofinansowanie do wynagrodzeń dla:

  • firm które obniżyły etaty o 20% czasu mogą otrzymać pomoc do 40% przeciętnego wynagrodzenia;
  • firm objętych przestojem ekonomicznym pracowników, które obniżyły wynagrodzenie o nie więcej niż 50% mogą otrzymać pomoc do 50% minimalnego wynagrodzenia.

Kolejną kategorią niosąc pomoc dla przedsiębiorców jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla jednoosobowych działalności będących jednocześnie rodzicami dzieci do 8 lat. Tu jednak warunkiem jest opłacanie składki chorobowej.

Pomoc dla przedsiębiorców w finansowaniu firmy

Obecnie każdy wręcz przedsiębiorca ma jakiś kredyt. W związku z koronawirusem COVID-19 przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci gwarancji de minimis. Oznacza to możliwość wykorzystania Banku Gospodarstwa Krajowego jako gwaranta spłaty większej części kredytu (do 60%).

Inną formą jaką wdrożono by nieść pomoc dla przedsiębiorców jest możliwość ubiegania się o mikropożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości do 5.000 zł.

Szerzej na temat tarczy antykryzysowej można zasięgnąć wiedzy w broszurach eksperckich.